Реферат сучасні інформаційні технології в майбутній професійній діяльності

Обновлено: 20.07.2024

Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №1
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №2
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №3
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №4
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №5
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №6
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №7
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №8
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №9
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №10
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №11
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №12
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №13
Проблеми застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, слайд №14

 ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Підготував магістрант спеціальності “Фізичне виховання” Науменко Олексій

Слайд 1

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Підготував магістрант спеціальності “Фізичне виховання” Науменко Олексій

 Сучасні вимоги, які ставить суспільство перед вчителем, потребують створення і використання різних нових програм і форм підготовки майбутнього педагога, які б в повній мірі відповідали цим потребам. Сучасні вимоги, які ставить суспільство перед вчителем, потребують створення і використання різних нових програм і форм підготовки майбутнього педагога, які б в повній мірі відповідали цим потребам.

Слайд 2

Сучасні вимоги, які ставить суспільство перед вчителем, потребують створення і використання різних нових програм і форм підготовки майбутнього педагога, які б в повній мірі відповідали цим потребам. Сучасні вимоги, які ставить суспільство перед вчителем, потребують створення і використання різних нових програм і форм підготовки майбутнього педагога, які б в повній мірі відповідали цим потребам.

 Інформатизація та бурхливий розвиток інформаційних технологій спричинили популяризацію комп’ютерних технологій. Інформатизація та бурхливий розвиток інформаційних технологій спричинили популяризацію комп’ютерних технологій.

Слайд 3

Інформатизація та бурхливий розвиток інформаційних технологій спричинили популяризацію комп’ютерних технологій. Інформатизація та бурхливий розвиток інформаційних технологій спричинили популяризацію комп’ютерних технологій.

 Тому виникає необхідність підготовки такого фахівця, який би вміло і на високому рівні орієнтувався в світі інформаційних технологій. Тому виникає необхідність підготовки такого фахівця, який би вміло і на високому рівні орієнтувався в світі інформаційних технологій.

Слайд 4

Тому виникає необхідність підготовки такого фахівця, який би вміло і на високому рівні орієнтувався в світі інформаційних технологій. Тому виникає необхідність підготовки такого фахівця, який би вміло і на високому рівні орієнтувався в світі інформаційних технологій.

 Поступово вчитель перестає бути головним джерелом інформації в навчанні. Поступово вчитель перестає бути головним джерелом інформації в навчанні.

Слайд 5

Поступово вчитель перестає бути головним джерелом інформації в навчанні. Поступово вчитель перестає бути головним джерелом інформації в навчанні.

 Змінюється методика традиційного навчання. Змінюється методика традиційного навчання.

Слайд 6

 Сучасний спеціаліст в галузі фізичного виховання повинен на високому рівні володіти, користуватися і застосовувати новітні інформаційні технології в процесі своєї трудової діяльності Сучасний спеціаліст в галузі фізичного виховання повинен на високому рівні володіти, користуватися і застосовувати новітні інформаційні технології в процесі своєї трудової діяльності

Слайд 7

Сучасний спеціаліст в галузі фізичного виховання повинен на високому рівні володіти, користуватися і застосовувати новітні інформаційні технології в процесі своєї трудової діяльності Сучасний спеціаліст в галузі фізичного виховання повинен на високому рівні володіти, користуватися і застосовувати новітні інформаційні технології в процесі своєї трудової діяльності

 Але інформатизація фізичного виховання має як позитивні сторони так і суттєві проблеми Але інформатизація фізичного виховання має як позитивні сторони так і суттєві проблеми

Слайд 8

Але інформатизація фізичного виховання має як позитивні сторони так і суттєві проблеми Але інформатизація фізичного виховання має як позитивні сторони так і суттєві проблеми

 Сучасний вчитель фізичного виховання повинен знати: 1) зміст інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту; 2) форми, методи і принципи організації інноваційного навчання; 3) медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціокультурні основи інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту

Слайд 9

Сучасний вчитель фізичного виховання повинен знати: 1) зміст інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту; 2) форми, методи і принципи організації інноваційного навчання; 3) медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціокультурні основи інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту

 На розвиток професійних якостей учителя в сучасних умовах впливає процес інформатизації системи освіти та запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес На розвиток професійних якостей учителя в сучасних умовах впливає процес інформатизації системи освіти та запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес

Слайд 10

На розвиток професійних якостей учителя в сучасних умовах впливає процес інформатизації системи освіти та запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес На розвиток професійних якостей учителя в сучасних умовах впливає процес інформатизації системи освіти та запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес

 Проблемі застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі присвячено велику кількість досліджень таких авторів: Проблемі застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі присвячено велику кількість досліджень таких авторів:

Слайд 11

Проблемі застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі присвячено велику кількість досліджень таких авторів: Проблемі застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі присвячено велику кількість досліджень таких авторів:

 Однією з головних вимог перед сучасним педагогом в галузі фізичного виховання є формування навичок користування інформаційними технологіями не тільки як засобу унаочнення, демонстрації навчального матеріалу, а і при безпосередній підготовці до занять. Однією з головних вимог перед сучасним педагогом в галузі фізичного виховання є формування навичок користування інформаційними технологіями не тільки як засобу унаочнення, демонстрації навчального матеріалу, а і при безпосередній підготовці до занять.

Слайд 12

Однією з головних вимог перед сучасним педагогом в галузі фізичного виховання є формування навичок користування інформаційними технологіями не тільки як засобу унаочнення, демонстрації навчального матеріалу, а і при безпосередній підготовці до занять. Однією з головних вимог перед сучасним педагогом в галузі фізичного виховання є формування навичок користування інформаційними технологіями не тільки як засобу унаочнення, демонстрації навчального матеріалу, а і при безпосередній підготовці до занять.

 Проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням ролі ІТ в галузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями у професійній діяльності; реальним та необхідним рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми. Проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням ролі ІТ в галузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями у професійній діяльності; реальним та необхідним рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми.

Слайд 13

Проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням ролі ІТ в галузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями у професійній діяльності; реальним та необхідним рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми. Проблема підготовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності зумовлена суперечностями між зростанням ролі ІТ в галузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями у професійній діяльності; реальним та необхідним рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Болотіна О. В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи із школярами спеціальної медичної групи у сучасних умовах вищої освіти. Режимдоступу:http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_17_2/1.pdf Драгнєв Ю.В. Використання інформаційних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури як передумова професійного розвитку в умовах інформатизації вищої освіти / Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2011_4/11dyvohe.pdf Жуковська А.Л. Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. Режим доступу: studentam.net.ua/content/view/7557/97/ Інформаційні технології в навчанні. – Режим доступу : http://lkartashova.at.ua/publ/1-1-0-7 Інформатизація освіти Режим доступу:http://pedagog.profi.org.ua/uk/node/710 Осадчий В. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх вчителів/Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/354/84/

Слайд 14

Читайте также: